• TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Dolina Małej Panwi

Jest to najładniejsza i najciekawsza przyrodniczo dolina rzeczna w województwie opolskim. Nie uregulowane koryto rzeki stanowi bardzo ciekawy krajobrazowo fragment przyrody. Mała Panew silnie meandrując bardzo dynamicznie zmienia koryto, miejscami podmywając brzegi, gdzie indziej zaśtworząc duże piaszczyste łachy. W wodzie znajduje się duża ilość drewna tworząc naturalne zapory i kryjówki dla ryb i innych zwierząt wodnych.

 

 

Brzegi są chętnie odwiedzane przez zwierzynę, która znajduje tu wodopój. Wzdłuż istniejącego obecnie koryta znajduje się wiele starorzeczy, które w zależności od położenia w stosunku do poziomu wody w rzece są zasobne w wodę przez cały rok lub tylko w okresach jej większych przyborów. Starorzecza te są miejscem rozrodu wielu gatunków płazów i ptactwa wodnego, które znajduje w nich bogatą bazę pokarmową. W wielu miejscach na brzegach zachowały się jeszcze fragmenty drzewostanów grądowych i olszowych w niewielkim stopniu przekształcone przez człowieka. Na większości z nich utworzono użytki ekologiczne i zespoły przyrodniczo-krajobrazowe.

Wersja XML

Powiat Strzelecki
ul. Jordanowska 2
47-100 Strzelce Opolskie
tel. 77 4401 700
fax 77 4401 701
e-mail:
Statystyka wizyt:
ogółem: 7007865
w tym miesiącu: 97414
dzisiaj: 2715