Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Nowelizacja ustawy opp

Wszystkich zainteresowanych nowelizacją ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie zapraszamy do zapoznania się z jej sierpniowym projektem. Omówienie zmian w projekcie nowelizacji znajduje się w poniższym linku:

http://wiadomosci.ngo.pl/wiadomosci/388102.html#Scene_1

Natomiast treść projektu nowelizacji w załączniku do pobrania poniżej:
Projekt_5_sierpnia_2008.pdf

Opinia Fundacji Stefana Batorego na temat projektu nowelizacji w załączniku poniżej:
opinia_Fundacji_Batorego ad projektu 5 sierpnia.pdf

Wersja XML