Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

SESJA RADY POWIATU - 22.02.2017

PROPONOWANY PORZĄDEK

SESJI RADY POWIATU STRZELECKIEGO

W DNIU 22 LUTEGO 2017 R. GODZ. 13.00

 

1.

Otwarcie obrad XXVIII sesji Rady Powiatu Strzeleckiego

 

 

  1. stwierdzenie prawomocności obrad
  2. przedstawienie i przyjęcie porządku obrad
  3. przyjęcie protokołu z XXVII sesji

 

2.

Informacja o pracy Zarządu

 

3.

Informacja Powiatowego Rzecznika Konsumentów za 2016 r.

 

4.

Informacja Komendanta Powiatowego Policji o stanie bezpieczeństwa w powiecie za 2016 r.

 

5.

Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia „Powiatowego programu oddziaływań korekcyjno-edukacyjnych dla osób stosujących przemoc w rodzinie na lata 2017-2020”

 

6.

Podjęcie uchwały w sprawie: projektu dostosowania sieci szkół ponadgimnazjalnych i specjalnych do nowego ustroju szkolnego, wprowadzonego ustawą Prawo oświatowe oraz ustalenia sieci szkół ponadpodstawowych i specjalnych w Powiaecie Strzeleckim

 

7.

Podjęcie uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Strzeleckiego na lata 2017-2020

 

8.

Podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu i zmian w budżecie Powiatu Strzeleckiego na rok 2017

 

9.

C.d. pkt 1 c. – głosowanie

 

10.

 Interpelacje, zapytania, wnioski i oświadczenia radnych

 

11.

Informacja Starosty dotycząca sposobu realizacji interpelacji i wniosków radnych

 

12.

Sprawy bieżące

 

13.

Zamknięcie obrad XXVIII sesji Rady Powiatu Strzeleckiego

 

 

 

 

 

Wersja XML