Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

"Jedź z nami"

11 maja nastąpiło spotkanie władz Powiatu Strzeleckiego z przedstawicielami aglomeracji kalisko-ostrowskiej dotyczące funkcjonowania związku „Jedź z nami” .

Powiat Strzelecki był reprezentowany przez Wicestarostę Strzeleckiego pana Janusza Żyłkę, Przewodniczącego Rady Powiatu Strzeleckiego pana Stanisława Krawca , Sekretarz Powiatu Strzeleckiego panią Ewelinę Jelito oraz prezesa PKS SA Strzelce Opolskie pana Jacka Króla. Przedstawicielami aglomeracji kalisko-ostrowskiej byli burmistrzowie i wójtowie na czele z Prezydentem Kalisza panem Grzegorzem Sapińskim oraz Wicestarostą Kaliskim panem Janem Kłyszem.

Z inicjatywą spotkania wyszli włodarze z Wielkopolski, którzy chcieli poznać zasady funkcjonowania związku oraz perspektywy z tego wynikające. Podczas spotkania omówiono również funkcjonowanie służby zdrowia oraz działanie samorządów gminnych 
i powiatowych.

„Jedź z nami” to pierwszy w kraju Związek Celowy Powiatowo-Gminny, realizujący zadanie z zakresu publicznego transportu zbiorowego. Operatorem , któremu powierzono usługi przewozowe jest PKS SA w Strzelcach Opolskich. Związek działa dzięki współpracy ośmiu samorządów – Powiatu Strzeleckiego i siedmiu gmin.

Brak opisu obrazka

Brak opisu obrazka

Wersja XML