Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

KONSULTACJE PROGRAMU „ZA ŻYCIEM”

Informujemy, iż Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej we współpracy z Caritas Polska rozpoczęło cykl konsultacji społecznych dotyczących programu kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem”, które będą trwać do marca 2018 roku.

„Konsultacje+” to cykl szesnastu regionalnych i dwóch ogólnopolskich konferencji połączonych z warsztatami, podczas których odbędzie się społeczne opiniowanie zmiany ustaw w związku z wejściem w życie programu „Za życiem”. Zostaną również zorganizowane 32 spotkania z środowiskami osób niepełnosprawnych.

Konsultacje skierowane są do przedstawicieli organizacji zajmującymi się kwestiami wychowawczymi, socjalnymi, niepełnosprawnością, jak również do wszystkich zainteresowanych.

Aby wziąć udział w konferencji i konsultacjach należy zarejestrować się na stronie: www.zazyciem.mrpips.gov.pl

Wersja XML