Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Rolniku - pracuj bezpiecznie!

Liczba wypadków w polskich gospodarstwach rolnych z roku na rok maleje, jednak jest ich nadal niemało. Pojawia się zatem pytanie: jak zapobiegać wypadkom w rolnictwie?

 Analiza wypadków przy pracy rolniczej w gospodarstwach indywidualnych dowodzi, iż najczęstszą przyczyną są czynniki organizacyjne.

Największe ryzyko zaistnienia wypadku występuje w gospodarstwach, w których produkcja ma profil mieszany, czyli roślinno-zwierzęcy.  Zwykle częściej ulegają  wypadkom mężczyźni – ich udział wynosi około 70%. Prawie połowa zaistniałych wypadków w rolnictwie jest związana z upadkiem osób. Drugą pod względem częstotliwości  grupę zdarzeń wypadkowych stanowiły uderzenia, przygniecenia  i pogryzienia przez zwierzęta,  trzecią  – pochwycenia i uderzenia przez części ruchome maszyn i urządzeń.

Zapobieganiu wypadkom przy pracy w rolnictwie służą różne środki i metody postępowania, np. wykonanie maszyn, budynków i wyposażenia według projektu uwzględniającego możliwości występowania zagrożeń, z uwzględnieniem osłon ruchomych części maszyn i napędu; dobór odpowiednich (tzn. wykwalifikowanych) osób do wykonywanego zadania; podnoszenie poziomu wiedzy i świadomości rolników w zakresie zagrożeń i bezpieczeństwa pracy.

Wielu rolników wykonuje prace zgodnie z „tradycją”, tak jak robili to ich rodzice. Często nie stosują zalecanych bezpiecznych sposobów pracy, uważając, że tak, jak oni działają „jest łatwiej, pewniej i tak musi być”. Tymczasem nawet tak trywialne pozornie kwestie, jak sposób podnoszenia ciężkich przedmiotów, mają olbrzymi wpływ na zdrowie i bezpieczeństwo pracy, jako że błędy w tych działaniach mogą skutkować  rozwojem różnych dolegliwości.

Świadomość zagrożeń na stanowisku pracy, znajomość zasad bezpieczeństwa i higieny pracy, posiadanie i stosowanie odpowiednich środków ochrony indywidualnej mają ogromny wpływ na bezwypadkową pracę. Warunki pracy, jakie stworzy sobie rolnik będą miały wpływ na jego bezpieczeństwo (niezależnie od warunków, na które nie ma on wpływu, np. atmosferycznych). Dlatego niezwykle istotne jest podnoszenie kwalifikacji rolników w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy w gospodarstwie rolnym. 

Wersja XML