Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Podpisanie umów

7 sierpnia br. uroczyste podpisanie umów pomiędzy Szpitalem Powiatowym im. Prałata J. Glowatzkiego w Strzelcach Opolskich a Urzędem Marszałkowskim Województwa Opolskiego na dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020, działanie 10.01 Infrastruktura Ochrona Zdrowia w zakresie profilaktyki zdrowotnej regionu następujących projektów : 
 - modernizacja oddziału ginekologiczno-położniczego i noworodków 
- modernizacja pracowni endoskopii wraz z dostawą sprzętu
-  modernizacja oddziału anestezjologii i intensywnej terapii

Całkowity koszt projektów to 8 817 431,33 zł, a otrzymane dofinansowanie wynosi 7 494 816,62 zł.

 

Wersja XML