Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Dzień Weterana

Zarząd Kombatantów i Związek Inwalidów Wojennych Rzeczypospolitej Polskiej w Strzelcach Opolskich, Starosta Strzelecki oraz Burmistrz Strzelec Opolskich serdecznie zapraszają na powiatowe obchody Dnia Weterana, które odbędą się 1 września 2017 r. w Strzelcach Opolskich.

Porządek obchodów Dnia Weterana:

11:15 Zbiórka pod Ratuszem

11:30 Msza św. w Kościele Parafialnym pw. św. Wawrzyńca w Strzelcach Opolskich

12:45 Złożenie kwiatów pod Pomnikiem ku czci Ofiar Wojen i Przemocy

Wersja XML