Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

KONSULTACJE PROJEKTU „ROCZNEGO PROGRAMU WSPÓŁPRACY POWIATU STRZELECKIEGO Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI I INNYMI PODMIOTAMI PROWADZĄCYMI DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO W ROKU 2018”

KONSULTACJE PROJEKTU „ROCZNEGO PROGRAMU WSPÓŁPRACY POWIATU STRZELECKIEGO Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI
I INNYMI PODMIOTAMI PROWADZĄCYMI DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO W ROKU 2018”

Na podstawie Uchwały Zarządu Powiatu Strzeleckiego nr 481/2017 z dnia 12.10.2017r. w sprawie konsultacji „Rocznego Programu współpracy Powiatu Strzeleckiego z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w roku 2018” ogłasza się konsultacje dla organizacji pozarządowych w sprawie w/w programu.

Konsultacje trwają od dnia 16.10. do 20.10.2017 roku.

Konsultacje będą przeprowadzone pisemnie w następującej formie:

1) Na podstawie wypełnionych przez organizacje ankiet odnośnie programu, a opracowanych w Zespole ds. Promocji Powiatu,

2) Na podstawie otrzymanych stanowisk w sprawie programu drogą poczty tradycyjnej lub elektronicznej (mailem) lub faksem na adres:

- pp@powiatstrzelecki.pl

- Starostwo Powiatowe w Strzelcach Opolskich

Zespół ds. Promocji Powiatu

Ul. Jordanowska 2, 47-100 Strzelce Opolskie

- fax: 77 4401 701.

Organizacje uczestniczące w konsultacji zobligowane są do podania wraz ze zgłaszanym stanowiskiem dodatkowych informacji dotyczących celów statutowych organizacji,a także danych takich jak adres, telefon, e-mail lub inną formę kontaktu zwrotnego. Stanowiska anonimowe lub niezawierające informacji, o których wyżej, nie będą rozpatrywane.

Uchwała w sprawie konsultacji projektu

Projekt rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi

Ankieta dla organizacji pozarządowych

Wersja XML