Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Wsparcie dla Gminy Cisek

7 lipca 2017 roku Gminę Cisek dotknęły bardzo niekorzystne warunki atmosferyczne – silne wiatry i nawałnice, w wyniku których uszkodzeniu uległo 49 budynków mieszkalnych w miejscowości Landzmierz. Mieszkańcy dotknięci żywiołem borykają się z remontem uszkodzonych lub zerwanych dachów a także z remontem zalanych pomieszczeń wskutek ulewnych deszczów, które wystąpiły tuż po nawałnicy.

Na wniosek Zarządu Powiatu Strzeleckiego, Rada Powiatu Strzeleckiego na sesji w dniu 27 września 2017 roku podjęła uchwałę intencyjną w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Cisek w wysokości 15 000 zł z przeznaczeniem na finansowanie wydatków związanych z usuwaniem skutków nawałnicy. Przekazanie czeku nastąpiło 16 października br.

Także na wniosek Zarządu Powiatu Strzeleckiego, podobną uchwałę Rada Powiatu Strzeleckiego przyjęła w dniu 27 września 2017 roku w odniesieniu do Gminy Sulęczyno. Gmina także została dotknięta nawałnicą w sierpniu br. Pomoc finansowa ze strony Powiatu Strzeleckiego wynosi 30 000 zł. Wkrótce nastąpi przekazanie okolicznościowego czeku.

 

Wersja XML