Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

SESJA RADY POWIATU - 25.10.2017

PROPONOWANY PORZĄDEK

SESJI RADY POWIATU STRZELECKIEGO

           W DNIU 25 PAŹDZIERNIKA 2017 R. GODZ. 13.00

 

 

1

Otwarcie obrad XXXV sesji Rady Powiatu Strzeleckiego

 

 

  • stwierdzenie prawomocności obrad
  • przedstawienie i przyjęcie porządku obrad
  • przyjęcie protokołu z XXXIV sesji

 

2

Informacja o pracy Zarządu

 

3

Debata oświatowa - informacja o stanie realizacji zadań oświatowych Powiatu Strzeleckiego za rok szkolny 2016/2017

 

4

Podjęcie uchwały w sprawie: wyrażenia zgody na dokonanie darowizny na rzecz Gminy Leśnica nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Strzeleckiego

 

5

Podjęcie uchwały w sprawie powierzenia Gminie Kolonowskie wykonania zadania własnego Powiatu Strzeleckiego pn. „Zimowe utrzymanie dróg powiatowych Powiatu Strzeleckiego w Gminie Kolonowskie w sezonie zimowym 2017/2018”

 

6

Podjęcie uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Strzeleckiego na lata 2017 - 2020

 

7

Podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu i zmian w budżecie Powiatu Strzeleckiego na rok 2017

 

8

C.d. pkt 1 c. – głosowanie

 

9

Interpelacje, zapytania wnioski i oświadczenia radnych

 

10

Informacja Starosty dotycząca sposobu realizacji interpelacji i wniosków radnych

 

11

Sprawy bieżące

 

12

Zamknięcie obrad XXXV sesji Rady Powiatu Strzeleckiego

 

 

Wersja XML