Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Nowe drzewka czereśniowe posadzone!

Powiat Strzelecki otrzymał 40 sadzonek czereśni w ramach projektu pn. “Bioróżnorodność Opolszczyzny - skarbem dziedzictwa przyrodniczego”. Projekt dotyczy zakładania sadów z tradycyjnymi odmianami drzew owocowych oraz zadrzewień przydrożnych -  jednorzędowych szpalerów drzew owocowych. Nasz powiat słynie z pięknie kwitnących wiosną alei czereśniowych, a 40 nowych sadzonek rośnie teraz w ciągu drogi powiatowej na trasie Olszowa-Zimna Wódka.

 

 

 

 

Wersja XML