Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

DZIEŃ PRACOWNIKA SOCJALNEGO

Z okazji Dnia Pracownika Socjalnego wszystkim pracownikom służb społecznych w imieniu Rady i Zarządu Powiatu Strzeleckiego składamy wyrazy uznania i wdzięczności za trud i pomoc, jaką wnosicie we wsparcie dla osób potrzebujących. Jednocześnie życzymy Państwu wielu sił w szlachetnej i ofiarnej służbie na rzecz drugiego człowieka, wytrwałości w pokonywaniu trudności, sukcesów zawodowych oraz wszelkiej pomyślności w życiu osobistym.

Wicestarosta Strzelecki        Przewodniczący Rady Powiatu      Członek Zarządu Powiatu            Starosta Strzelecki
        Janusz Żyłka                      Stanisław Krawiec                       Waldemar Gaida                  Józef Swaczyna

Brak opisu obrazka

Wersja XML