Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Narada z dyrektorami szkół Powiatu Strzeleckiego

W dniu 20 listopada 2017 r. pod przewodnictwem Pana Waldemara Gaidy Członka Zarządu Powiatu Strzeleckiego, odbyła się narada z dyrektorami szkół Powiatu Strzeleckiego. Tematyką spotkania było dostosowanie zapisów obecnie obowiązujących statutów szkół, wchodzących w skład zespołów szkół, do przepisów ustawy: Przepisy wprowadzające ustawę - Prawo oświatowe.

Wersja XML