Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

SESJA RADY POWIATU STRZELECKIEGO

PROPONOWANY PORZĄDEK

SESJI RADY POWIATU STRZELECKIEGO

W DNIU 29 LISTOPADA 2017 R. GODZ. 13.00

 

1

Otwarcie obrad XXXVI sesji Rady Powiatu Strzeleckiego

 

 

  • stwierdzenie prawomocności obrad
  • przedstawienie i przyjęcie porządku obrad
  • przyjęcie protokołu z XXXV sesji

 

2

Informacja o pracy Zarządu

 

3

Informacja o działalności Domu Pomocy Społecznej w Strzelcach Opolskich z filią w Szymiszowie i z filią w Leśnicy, oraz domów pomocy społecznej prowadzonych na zlecenie Powiatu Strzeleckiego- DPS w Zawadzkiem i DPS w Kadłubie.

 

4

Informacja Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej o stanie bezpieczeństwa ochrony przeciwpożarowej w powiecie oraz o zagrożeniach pożarowych powiatu.

 

5

Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Programu Naprawczego Szpitala Powiatowego im. Prałata J. Glowatzkiego w Strzelcach Opolskich

 

6

Podjęcie uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Strzeleckiego na lata 2017 – 2020

 

7

Podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu i zmian w budżecie Powiatu Strzeleckiego na rok 2017

 

8

C.d. pkt 1 c. – głosowanie.

 

9

Interpelacje, zapytania, wnioski i oświadczenia radnych.

 

10

Informacja Starosty dotycząca sposobu realizacji interpelacji i wniosków radnych.

 

11

Sprawy bieżące.

 

12

Zamknięcie obrad XXXVI sesji Rady Powiatu Strzeleckiego.

 

 

 

 

 

Wersja XML