Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Dom Pomocy Społecznej w Szymiszowie będzie zmodernizowany!

Dzisiaj miało miejsce podpisanie umowy o dofinansowanie projektu pn.: „Efektywność energetyczna w budynkach publicznych Subregionu Kędzierzyńsko-Strzeleckiego” w ramach Poddziałania 3.2.1 Efektywność energetyczna w budynkach publicznych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020. Projekt zakłada m.in. termomodernizację budynku filii DPS Strzelce Opolskie w Szymiszowie wraz z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii.
Całkowita wartość projektu to 24 026 273,89 zł, z czego wartość naszego zadania to 6 318 283,28 zł, a dofinansowanie wyniesie 1 271 612,50 zł. Z ramienia naszego powiatu umowę podpisali Starosta Józef Swaczyna oraz Członek Zarządu Powiatu Strzeleckiego Waldemar Gaida.

 

Wersja XML