Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

SESJA RADY POWIATU STRZELECKIEGO

PROPONOWANY PORZĄDEK

SESJI RADY POWIATU STRZELECKIEGO

W DNIU 31 STYCZNIA 2018 R. GODZ. 13.00

 

1

Otwarcie obrad XXXVIII sesji Rady Powiatu Strzeleckiego

 

 

  • Stwierdzenie prawomocności obrad
  • Przedstawienie i przyjęcie porządku obrad
  • Przyjęcie protokołu z XXXVIII sesji

 

2

Informacja o pracy Zarządu

 

3

Sprawozdanie z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku za 2017 r.

 

4

Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia planów komisji stałych na rok 2018

 

5

Podjęcie uchwały w sprawie: trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych szkół prowadzonych na terenie powiatu strzeleckiego przez inne niż Powiat Strzelecki organy prowadzące oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania

 

6

Podjęcie uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Strzeleckiego na lata 2018-2021

 

7

Podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu i zmian w budżecie Powiatu Strzeleckiego na rok 2018

 

8

C.d. pkt 1 c. – głosowanie

 

9

Interpelacje, zapytania, wnioski i oświadczenia radnych

 

10

Informacja Starosty dotycząca sposobu realizacji interpelacji i wniosków radnych

 

11

Sprawy bieżące

 

12

Zamknięcie obrad XXXVIII sesji Rady Powiatu Strzeleckiego

 

 

Wersja XML