Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

INFORMACJA

23 lutego 2018 r. o godzinie 14:00 upływa ostateczny termin przyjmowania przez Starostwo Powiatowe w Strzelcach Opolskich wniosków w ramach "Programu Wyrównywania różnic między regionami III". Zachowanie tego terminu pozwoli Powiatowi na weryfikację wszystkich złożonych projektów pod względem formalno-prawnym i merytorycznym.

Wersja XML