Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Gratulacje i podziękowania

Podczas dzisiejszej sesji Rady Powiatu Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Strzelcach Opolskich Pan Norbert Jaskóła przyjął gratulacje z rąk Rady oraz Zarządu Powiatu Strzeleckiego za przyznane przez Ministerstwo Rodziny Pracy i Polityki Społecznej wyróżnienie dla Powiatowego Urzędu Pracy w Strzelcach Opolskich za uzyskanie w 2017 roku efektywnych i skutecznych działań aktywizacyjnych podejmowanych wobec osób bezrobotnych w  województwie opolskim.
Rada oraz Zarządu Powiatu Strzeleckiego złożyli także podziękowania za wiele lat czynnej służby, pełnej poświęceń i wyrzeczeń w wypełnianiu powinności zawodowych Komendanta Powiatowej Straży Pożarnej dla St. Bryg. Wojciecha Lisowskiego Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Strzelcach Opolskich. 

Brak opisu obrazka

Wersja XML