Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Zarząd V Kadencji Związku Powiatów Polskich

5 marca w Górze Świętej Anny rozpoczęła się  V Kadencja Związku Powiatów Polskich z udziałem Minister Edukacji Narodowej Anny Zalewskiej .  Rozmawiano o funkcjonowaniu nowego systemu oświaty oraz działaniach planowanych przez Ministerstwo Edukacji Narodowej m.in. w zakresie finansowania szkolnictwa zawodowego.  Drugiego dnia członkowie ZPP udadzą się do Kamienia Śląskiego gdzie w dalszym ciągu będą podejmować uchwały w zakresie działalności ZPP.

Fotorelacja: V Kadencja Związku Powiatów Polskich

Wersja XML