Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Deklaracja współpracy podpisana!

Zarząd Powiatu Strzeleckiego wcześniej wyraził zgodę na wprowadzenie w CKZiU w Strzelcach Opolskich od 1 września 2018 roku nowych rozwiązań w procesie kształcenia, przy zastosowaniu innowacyjnych działań programowych oraz organizacyjnych w technikum w zawodzie technik ekonomista uzupełniając ofertę kształcenia o zajęcia dodatkowe nie objęte podstawą programową z zakresu specyfiki służby policyjnej tj. utworzenie tzw. klasy policyjnej.

W dniu 29 marca br. została podpisana deklaracja współpracy między Powiatem Strzeleckim, CKZiU w Strzelcach Opolskich a Komendą Powiatową Policji w Strzelcach Opolskich. Na podstawie deklaracji Komenda Powiatowa Policji w Strzelcach Opolskich obejmuje swoim patronatem Klasę Policyjną. Będzie współpracować ze Szkołą w zakresie opieki organizacyjno-promocyjnej nad uczniami poprzez realizacje wspólnych inicjatyw edukacyjnych min. wykładów, warsztatów oraz uroczystości promujących.

Brak opisu obrazka

Wersja XML