Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Sprawozdanie za rok 2017 z realizacji programu współracy Powiatu Strzeleckiego z NGO

Sprawozdanie za rok 2017 z realizacji „Wieloletniego programu współpracy Powiatu Strzeleckiego z organizacjami pozarządowymi
i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na lata 2017-2019” oraz „Rocznego programu współpracy Powiatu Strzeleckiego z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w roku 2017”

Dokument dostępny jest poniżej:

PDF2018_04_06 sprawozdanie z realizacji programu wspolpracy z NGO 2017.pdf

 

Wersja XML