Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Zawarto umowę - przetarg nieograniczony - Roboty bitumiczne na drogach powiatowych Gminy Ujazd

Informujemy, że została zawarta umowa na „Roboty bitumiczne na drogach powiatowych Gminy Ujazd”.

Wykonawca, który został wybrany: 
‘’PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO-USŁUGOWE LARIX’’
Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
ul. Klonowa 11
42-700 Lubliniec
Kwota umowy: 307.576,50 zł brutto
Termin realizacji zamówienia: od dnia 13.08.2014 r. r. do dnia 01.10.2014 r.

Wersja XML