Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Ogłoszenie o zamówieniu - Roboty bitumiczne na drogach powiatowych Powiatu Strzeleckiego - Etap I

Termin składania ofert: 24.02.2014 r. do godziany 10:00
Przewidywany termin realizacji zamówienia: od dnia 01.04.2014 r. do dnia 31.05.2014 r.


SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE NA TEMAT ZAMÓWIENIA 
W BIULETYNIE INFORMACJI PUBLICZNEJ POD ADRESEM: http://bip.powiatstrzelecki.pl/?a=3510

Wersja XML