Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Będzie nowy chodnik w Błotnicy Strzeleckiej!

22 sierpnia br. Wicestarosta Janusz Żyłka, Członek Zarządu Powiatu Strzeleckiego Waldemar Gaida podpisali umowę z firmą GLOBETTER, której prowadzącym działalności jest Pan Adam Pandel na „Budowę chodnika w ciągu drogi powiatowej 1802 O Jemielnica – granica województwa – (Kotulin) w m. Błotnica Strzelecka ul. Dworcowa – Etap I”.

Przedmiotem zamówienia  jest  budowa  chodnika  w ciągu drogi powiatowej 1802 O ul. Dworcowa w m. Błotnica Strzelecka – Etap I.

W zakresie przedsięwzięcia przewidziano:

Przyjęty na potrzeby dokumentacji projektowej lokalny kilometraż rozpoczyna się od istniejącego w obrębie skrzyżowania z DK 94 chodnika i obejmuje odcinek o długości 202,00 m. 

Wersja XML