Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
 • TAB - Kolejny element
 • SHIFT + TAB - Poprzedni element
 • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
 • SHIFT + ALT + H - Strona główna
 • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
 • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
 • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Umowy na drogi podpisane!

Dzisiaj zostały podpisane cztery umowy na nowe inwestycje drogowe.

Umowy dotyczyły następujących zadań:

 1. Przebudowa drogi 1435 O Zalesie Śląskie – Kędzierzyn-Koźle na odcinku Zalesie Śląskie – Cisowa oraz drogi powiatowej 1401 O Zdzieszowice – Leśnica – Zalesie Śląskie na odcinku ul. Strażackiej w Zalesiu Śląskim wraz z budową ścieżki rowerowej i odwodnienia. został podzielony na dwa zadania:

Zadanie Nr 1 jest współfinansowane przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020 „Poprawa jakości powietrza w Subregionie Kędzierzyńsko – Strzeleckim”.Powiat Strzelecki jako Partner Projektu otrzymał dofinansowanie w wysokości 2.569.368,29 zł. Wartość całkowita zadania po przeprowadzonych przetargach wynosi 3.193.514 zł.

Zadanie Nr 2 jest dofinansowane ze środków budżetu państwa w ramach Rządowego Programu na rzecz Rozwoju oraz Konkurencyjności Regionów poprzez Wsparcie Lokalnej Infrastruktury Drogowej.W dniu 12.06.2018 r. Wojewoda Opolski ogłosił Listę podstawową wniosków zakwalifikowanych do dofinansowania środkami z budżetu państwa, inwestycja na pozycji nr 2.Całkowita wartość  zadania po przetargach 7.004.140 zł, wartość dotacji 5.000.000,00 zł.

 1. Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania pn.: „Przebudowa drogi 1435 O Zalesie Śląskie – Kędzierzyn-Koźle na odcinku Zalesie Śląskie – Cisowa oraz drogi powiatowej 1401 O Zdzieszowice – Leśnica – Zalesie Śląskie na odcinku ul. Strażackiej w Zalesiu Śląskim wraz z budową ścieżki rowerowej i odwodnienia.
 2. Przebudowa drogi powiatowej 1808 O DW 409 – Zdzieszowice, Etap 2 – Rynek i ul. Leśnicka w Górze Św. Anny. stanowi Etap 2 Projektu pn. „Poprawa dostępu do Centrum Pielgrzymkowo – Rekreacyjno – Turystycznego Góra Św. Anny poprzez usprawnienie komunikacyjne drogi powiatowej 1808 O DW 409 - Zdzieszowice” .

Zadanie jest współfinansowane ze środków budżetu państwa w ramach Rządowego Programu na rzecz Rozwoju oraz Konkurencyjności Regionów poprzez Wsparcie Lokalnej Infrastruktury Drogowej.Koszt inwestycji po rozstrzygniętych przetargach wynosi łącznie 1.999.775 zł, wartość dotacji stanowi 80% wartości zadania.Przedmiotowa inwestycja jest uzupełnieniem i wpisuje się w projekt modernizacja Pomnika Czynu Powstańczego na Górze ŚW. Anny i Amfiteatru pod względem infrastrukturalnym.Wnioskowana inwestycja znajduje się na obszarze uznanym przez Prezydenta RP rozporządzeniem z dnia 14 kwietnia 2004 r. za pomnik historii - "Góra Św. Anny - komponowany krajobraz kulturowo - przyrodniczy". Przebudowa, zgodnie z pozwoleniem konserwatora zabytków, będzie polegała na wykonaniu nowej konstrukcji jezdni z nawierzchnią z kostki kamiennej rzędowej, wbudowaniu krawężników kamiennych, przebudowie chodników i zjazdów z nawierzchnią z kostki kamiennej, remoncie istniejącego odwodnienia i oznakowaniu drogowym.

 1. Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania pn.: „Przebudowa drogi powiatowej 1808 O DW 409 – Zdzieszowice, Etap 2 – Rynek i ul. Leśnicka w Górze Św. Anny”

Podczas spotkania obecni byli Starosta Józef Swaczyna, Wicestarosta Janusz Żyłka, Członek Zarządu Powiatu Strzeleckiego Waldemar Gaida, Burmistrz Gminy Leśnica Łukasz Jastrzembski, Arkadiusz Mika – Przedsiębiorstwo Usługowo Handlowe „DOMAX”, Artur Hurek - GABART Spółka Cywilna, Violetta Kusch -Biuro Obsługi Inwestycji.

DSC_1651.jpeg

 

 

Wersja XML