Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Powierzenie obowiązków dyrektorom

Dzisiaj Zarząd Powiatu Strzeleckiego powierzył stanowiska dyrektorom naszych jednostek oświatowych. Pani Anna Bujmiła została Dyrektorem Zespołu Szkół Specjalnych przy Domu Pomocy Społecznej w Zawadzkiem, pani Barbara Kemska - Guga - Dyrektorem Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Strzelcach Opolskich, natomiast Szkolnym Schroniskiem Młodzieżowym w Górze Św. Anny kierować będzie pani Danuta Kupny, a Dyrektorem Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Strzelcach Opolskich została pani Jolanta Chowaniec. Serdecznie gratulujemy!

Brak opisu obrazka

Wersja XML