Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Zebranie członków Stowarzyszenia Kędzierzyńsko-Strzelecki Subregionalny Obszar Funkcjonalny

W dniu 7 września 2018r. Członek Zarządu Powiatu Strzeleckiego Pan Waldemar Gaida oraz Naczelnik Wydziału Inwestycji i Zarządzania Funduszami Pan Marcin Hurek wzięli udział w spotkaniu  przedstawicieli partnerskich Gmin i Powiatów tworzących Subregion Kędzierzyńsko-Strzelecki. Przedmiotowe spotkanie dotyczyło omówienia realizacji projektu pn. Efektywność energetyczna w budynkach Subregionu Kędzierzyńsko –Strzeleckiego. Na spotkaniu podjęta została kwestia możliwości zwiększenia dofinansowania w.w projektu.

Brak opisu obrazka

Wersja XML