Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

XVI Zgromadzenie Związku Powiatowo-Gminnego „JEDŹ Z NAMI”

Głównym przedmiotem obrad XVI Zgromadzenia Związku Powiatowo-Gminnego „JEDŹ Z NAMI”, które odbyło się 6 września br. było podjęcie uchwały w zakresie cen biletów miesięcznych szkolnych dla gmin. Przyjęta uchwała ma na celu uwzględnienie zmian w systemie oświaty wynikających z wygaszania gimnazjów oraz ujednolicenie w gminach zasad dotyczących zatrudniania osób sprawujących opiekę w trakcie dowozu dzieci do szkół.

Brak opisu obrazka

Wersja XML