Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Projekt pn. „Wsparcie kształcenia zawodowego w kluczowych dla regionu branżach” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020, którego liderem jest Samorząd Województwa Opolskiego

Loga Artykuł systemowy.jpeg

 

Powiat Strzelecki w partnerstwie z Powiatami brzeskim, krapkowickim, kędzierzyńsko-kozielskim, kluczborskim, namysłowskim, nyskim, oleskim i prudnickim oraz miastem Opole jest w trakcie realizacji projektu pn.: „Wsparcie kształcenia zawodowego w kluczowych dla regionu branżach”
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020, którego liderem jest Samorząd Województwa Opolskiego. Całkowita wartość projektu wynosi 30 220 246,19 zł, z czego 25 017 393,20zł dofinansowane jest przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.  Wartość zadania dla Powiatu Strzeleckiego wynosi 2 213 769,87 zł z czego dofinansowanie wynosi 1 800 420,68 zł. Głównym celem projektu jest zapewnienie lepszych warunków kształcenia zawodowego poprzez wyposażenie i modernizację obiektów infrastruktury edukacyjnej w CKZiU w Strzelcach Opolskich. W ramach modernizacji przewidziano utworzenie  i doposażenie Centrum Obróbki Metalu (COM) poprzez stworzenie pracowni mechaniki ogólnej, pracowni spawalni, pracowni obróbki plastycznej, pracowni mechaniki, ślusarni, pracowni obrabiarek konwencjonalnych, pracowni CNC oraz utworzenie pracowni elektroniki, pracowni hotelarstwa i modernizacja pracowni turystycznej. W ramach doposażenia zaplanowano zakup pomocy dydaktycznych do pracowni zawodowych (frezarki, tokarki, szlifierki, prasy hydrauliczne, oscyloskopy, stanowiska komputerowe, programy komputerowe, stanowiska egzaminacyjne, lada recepcyjna, zestawy narzędzi do prac elektrycznych oraz inne materiały, narzędzia i urządzenia niezbędne do praktycznej nauki zawodu). W dniu 22.05.2017r. nastąpił odbiór końcowy robót budowlanych, w ramach których przebudowano część pomieszczeń dydaktycznych budynku CKZiU w Strzelcach Opolskich (pracownię hotelarską i turystyczną, pracownię elektroniki, Centrum Obróbki Metalu i pracownię mechatroniki). W dniu 18 sierpnia 2017r. nastąpił końcowy odbiór prac polegających na zakupie i dostawie sprzętów w ramach projektu – wyposażenie pracowni Centrum Obróbki metalu, pracowni mechatroniki, pracowni elektroniki, pracowni turystycznej
i hotelarskiej.

Wersja XML