Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Zwiększone dofinansowanie

Dziś wszyscy partnerzy projektu 3.2.1 "Efektywność energetyczna w budynkach publicznych Subregionu Kędzierzyńsko-Strzeleckiego" zaproszeni zostali na oficjalne podpisanie aneksu do umowy o dofinansowanie projektu, który zwiększa wartość dofinansowania do 85%. Starosta Strzelecki Józef Swaczyna oraz Członek Zarządu Powiatu Strzeleckiego Waldemar Gaida w imieniu Powiatu Strzeleckiego odebrali symboliczny czek z rąk Wicemarszałka Województwa Opolskiego Romana Kolka. Czek opiewa na kwotę 1 343 608,00 zł na realizację wspomnianego projektu.

Brak opisu obrazka

Brak opisu obrazka

Wersja XML