Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
 • TAB - Kolejny element
 • SHIFT + TAB - Poprzedni element
 • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
 • SHIFT + ALT + H - Strona główna
 • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
 • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
 • ESC - Anulowanie podpowiedzi

SESJA RADY POWIATU STRZELECKIEGO

 

PROPONOWANY PORZĄDEK

SESJI RADY POWIATU STRZELECKIEGO

w dniu 28 listopada 2018 r. godz. 13.00

 

 

      1.

Otwarcie obrad II sesji Rady Powiatu Strzeleckiego

 

 

 • Stwierdzenie prawomocności obrad
 • Przedstawienie i przyjęcie porządku obrad
 • Przyjęcie protokołu z I sesji

 

      2.

Informacja o pracy Zarządu

 

 1.  

Podjęcie uchwały w sprawie: powołania Komisji Rewizyjnej oraz określenia jej składu osobowego

 

 1.  

Podjęcie uchwały w  sprawie:  powołania Komisji skarg, wniosków i petycji oraz określenia jej składu osobowego

 

 1.  

Podjęcie uchwały w sprawie: określenia składu osobowego i przedmiotu działania Komisji Bezpieczeństwa

 

 1.  

Podjęcie uchwały  w sprawie: określenia składu osobowego i przedmiotu działania Komisji Budżetu

 

 1.  

Podjęcie uchwały w sprawie: określenia składu osobowego i przedmiotu działania Komisji Edukacji

 

 1.  

Podjęcie uchwały w sprawie: określenia składu osobowego i przedmiotu działania Komisji Gospodarczej

 

 1.  

Podjęcie uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Strzeleckiego na lata 2018-2021

 

 1.  

Podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu i zmian w budżecie Powiatu Strzeleckiego na rok 2018

 

 1.  

Przyjęcie protokołu z I Sesji Rady Powiatu

 

 1.  

Interpelacje, zapytania, wnioski i oświadczenia radnych

 

 1.  

Informacja Starosty dotycząca sposobu realizacji interpelacji i wniosków radnych

 

 1.  

Sprawy bieżące

 

 1.  

Zamknięcie obrad II sesji Rady Powiatu Strzeleckiego

 

Wersja XML