Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

XIV Międzywojewódzki Konkurs Kolęd w Języku Niemieckim „Es Weihnachtet” pod patronatem Starosty Strzeleckiego

7 grudnia 2018 r. odbył się już po raz czternasty Konkurs Kolęd w Języku Niemieckim  „Es Weihnachtet”.

Od 16 lat z dwiema przerwami Koło DFK wraz z Publiczną Szkołą Podstawową w Błotnicy Strzeleckiej realizuje ten „flagowy„ projekt, który w 2012 roku, spośród ponad 400 projektów kulturalnych wyróżniony został nagrodą „DFK Kulturpreis 2012”.

Przez tak długi okres formuła konkursu nie tylko się nie wyczerpała, wręcz przeciwnie,  w miarę zdobywania doświadczeń w kolejnych latach, projekt ulegał wzbogaceniu oraz poszerzeniu, np. o dekoracje bożonarodzeniowe.

W ubiegłym roku doszła kolejna nowość. W celu stworzenia lepszych warunków prezentacji szkół, których uczniowie nie uczęszczają do szkół muzycznych, dla oceny poszczególnych utworów, wprowadzono dwie oddzielne kategorie:

W ubiegłym roku rozszerzyliśmy także grupę wiekową, ponieważ oprócz uczniów klas I-VI, jak było przez dwanaście edycji konkursu, zaprosiliśmy uczniów klas VII szkół podstawowych oraz II i III gimnazjum. Natomiast w bieżącej edycji uczestnicy podzieleni zostali na dwie grupy: klasy I-IV  oraz V-VIII i III klasa gimnazjum.

Główne cele projektu to:

-    integracja młodzieży uczącej się języka niemieckiego,

- popularyzacja i pogłębienie znajomości języka niemieckiego z położeniem nacisku na znajomość kolęd i tradycji bożonarodzeniowych,

- rozwijanie zainteresowań młodzieży kulturą państw niemieckojęzycznych,

- stworzenie uczniom możliwości zaprezentowania ich talentów muzycznych, plastycznychi technicznych,

- wzajemna współpraca trzech pokoleń,

- odkrywanie na nowo dawnej kultury bożonarodzeniowej na Śląsku, zwłaszcza na terenach gmin: Strzelce Opolskie, Toszek, Ujazd i Jemielnica.

W I części konkursu  - pieśni bożonarodzeniowe - wzięło udział 19 szkół reprezentowanych przez 154 wykonawców: klasy I-IV – 53 uczestników; klasy V-VIII i III klasa gimnazjum - 101 osób.

W II części – prace plastyczne - swoje wielopokoleniowe dzieła wystawiło 77 uczniów                      z 15 szkół w pięciu kategoriach: lampion roratny, wieniec adwentowy, kalendarz adwentowy, stroik bożonarodzeniowy i szopka bożonarodzeniowa.

Uczestników oceniały dwie komisje konkursowe:

- pan Antoni Sklebic – dyrygent orkiestry dętej i organista w kościele parafialnym w Jemielnicy;

- pan Andrzej Rychlik - nauczyciel muzyki i wychowania fizycznego w Publicznej Szkole Podstawowejnr 4 w Strzelcach Opolskich;

- pani Karina Suchanek – nauczyciel język niemieckiego w Publicznej Szkole Podstawowej nr 1 w Strzelcach Opolskich;

 

Jury konkursu - pieśni bożonarodzeniowe - wyłoniła następujących laureatów:

- w kategorii klas I-IV szkół podstawowych z akompaniamentem instrumentalnym:

 

- w kategorii klas I-IV szkół podstawowych z akompaniamentem z płyty lub innego nośnika:

- w kategorii klas V-VIII szkół podstawowych i III klasy gimnazjum z akompaniamentem instrumentalnym:

- w kategorii klas V-VIIII szkół podstawowych i III klasy gimnazjum z akompaniamentem                       z płyty lub innego nośnika:

 

Jury konkursu - prace plastyczne - wyłoniło następujących laureatów:

- w kategorii - wieniec adwentowy:

- w kategorii - kalendarz adwentowy:

- w kategorii - lampion roratny:

- w kategorii - stroik świąteczny:

- w kategorii - szopka bożonarodzeniowa:

Każdy uczestnik konkursu bez względu na zajęte miejsce otrzymał dyplom za udział i kalendarz adwentowy, natomiast nauczyciele przygotowujący uczniów do konkursu muzycznego - podziękowania. Organizatorzy zadbali również o poczęstunek dla młodych artystów i ich opiekunów w formie ciast upieczonych przez mamy uczniów Publicznej Szkoły Podstawowej w Błotnicy Strzeleckiej oraz herbatę i kawę.

Pani konsul Birgit Fisel-Rösle w krótkim wystąpieniu pochwaliła organizatorów tego przedsięwzięcia, zaznaczyła, że dla niej samej słuchanie kolęd w wykonaniu dzieci przywołuje wspomnienia z dzieciństwa. Podkreśliła, że tradycja wieńca adwentowego i zapalanie kolejnych świec jest nadal bardzo żywa. Pani konsul była pod wrażeniem zarówno wysokiego poziomu muzycznego jak i plastycznego uczestników.

 

Foto: KLIK

Wersja XML