Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

AD MULTOS ANNOS!

W dniu 19 lutego br. Pani Klara Jochem, mieszkająca w Zalesiu Śląskim obchodziła wyjątkową rocznicę - swoje 90 urodziny. Jubilatakę, odwiedził Starosta Strzelecki Józef Swaczyna, Wicestarosta Strzelecki Waldemar Gaida oraz Zastępca Burmistrza Leśnicy Andrzej Iwanowski. z gratulacjami, najlepszymi życzeniami i koszem pełnym słodyczy.

Brak opisu obrazka

Wersja XML