Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Gratulacje podczas Sesji Rady Powiatu

W dniu 27 lutego br. podczas sesji Rady Powiatu gratulację z rąk Rady oraz Zarządu Powiatu Strzeleckiego przyjeli: 

            Emilia Szpiech Faska z   ZESPÓŁU TEATRALNYEGO „ FASKA” z Piotrówki,  

Dyrektor PPO Strzelce Opolskie Jadwiga Kwiatkowska, 

Dyrektor „Zakładu Produkcji Okien „DREWNOPLAST”, Jan Mika

Dyrektor TRANSANNABERG Wiesiollek J.M. Spółka Jawna Joachm Wiesiollek,

Dyrektor Wydziału Polityki Społecznej  i Zdrowia Opolskiego Urzędu  Wojewódzkiego, Mieczysław Wojtaszek,

            Prezes Zarządu Adamietz  Sp. z o.o.   Rajmund Adamietz

         Wszyscy zaproszeni goście otrzymali Laury  Umiejętności i Kompetencji 2018 wręczone podczas uroczystej gali organizowanej przez   Opolską Izbę Gospodarczą.

Brak opisu obrazka

Brak opisu obrazka

Wersja XML