Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Dobre praktyki

Dzisiaj odbyło się spotkanie Starosty Józefa Sawaczyny , Wicestrosty Waldemara Gaidy oraz Przezesa firmy PKS w Strzelcach Opolskich Jacka Króla z przedstawicielami powiatu oławskiego. 

Celem spotkania było przedstawienie „ścieżki”  powstania Związku Powiatowo-Gminnego „JEDŹ Z NAMI” w Strzelcach Opolskich, który został powołany do życia 2016 roku i utworzony pomiędzy Powiatem Strzeleckim, a jego siedmioma gminami oraz zaprezentowaniu dobrych praktyk funkcjonowania Związku. 

Fotorelacja

 

 

Wersja XML