Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Wyniki otwartego konkursu ofert

Zarząd Powiatu Strzeleckiego
w odpowiedzi na ogłoszenie z dnia 06.02.2019 o otwartym konkursie ofert
dla organizacji pozarządowych na realizację zadań publicznych
przyznał dotacje następującym podmiotom:

 

 

- STRZELECKIE STOWARZYSZENIE SENIORÓW

Tytuł zadania: „Seniorzy dbają o kulturę fizyczną, rekreację i wypoczynek”

kwota przyznanej dotacji:  2 500,00 zł

 

- POLSKI ZWIĄZEK EMERYTÓW RENCISTÓW I INWALIDÓW – ZARZĄD ODDZIAŁU REJONOWEGO W STRZELCACH OPOLSKICH

Tytuł zadania: „Aktywność fizyczna w wodzie dla seniora 60+”

kwota przyznanej dotacji:  2 500,00 zł

 

- AUTONOMICZNA SEKCJA PIŁKI RĘCZNEJ W ZAWADZKIEM

Tytuł zadania: „Organizacja szkolenia i udział w rozgrywkach piłki ręcznej zespołów młodzieżowych

kwota przyznanej dotacji:  5 000,00 zł

 

 

 

STOWARZYSZENIE NA RZECZ  ROZWOJU SZKOŁY SPECJALNEJ „ÓSEMKA”

Tytuł zadania: „Z kulturą i tradycją po Opolszczyźnie – cykl warsztatów dla dzieci i młodzieży”

kwota przyznanej dotacji:  5 020,00 zł

 

Wersja XML