Kontrast:
Rozmiar czcionki:
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1-5 - Menu
Menu WWW
BIP

OCHRONA POWIETRZA

PROGRAM  OCHRONY  POWIETRZA

https://bip.opolskie.pl/wp-content/uploads/2016/10/2018-r.-Program-ochrony-powietrza-dla-województwa-opolskiego.pdf

UCHWAŁA WS. PROGRAMU OCHRONY POWIETRZA DLA WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO

https://bip.opolskie.pl/wp-content/uploads/2016/10/2018-r.-Uchwała-ws.-Programu-ochrony-powietrza-dla-województwa-opolskiego.pdf

NABÓR WNIOSKÓW O DOFINANSOWANIE W PROGRAMIE CZYSTE POWIETRZE.

Nabór wniosków w Programie Czyste Powietrze.

Wojewódzkie fundusze wznowiły nabór wniosków o dofinansowanie po przeprowadzeniu niezbędnej aktualizacji programu priorytetowego Czyste Powietrze oraz po dostosowaniu systemów informatycznych do zmian w prawie powszechnie obowiązującym.

Przerwa w naborze wniosków miała charakter przejściowy i wynikała z wejścia w życie ustawy wprowadzającej termomodernizacyjną ulgę podatkową oraz dostosowaniem systemu informatycznego.

Do 31 grudnia 2018 r. Wojewódzkie Fundusze Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej łącznie w całym kraju przyjęły formalnie ponad 25 tysięcy wniosków, które podlegają obecnie weryfikacji przez WFOŚiGW. Pierwsze umowy są już podpisywane z beneficjentami.

O Programie Czyste Powietrze

Program będzie realizowany przez dziesięć lat, a łączne działania w jego ramach to kwota ponad 103 mld zł. Zakłada się, że termomodernizacji zostanie poddanych ponad 4 mln domów jednorodzinnych. Celem programu jest m.in. zmniejszenie emisji zanieczyszczeń powietrza, poprzez likwidację nieefektywnych i przestarzałych źródeł ciepła i poprawę efektywności energetycznej jednorodzinnych budynków mieszkalnych.

Załącznik o zmianach w programie priorytetowym Czyste Powietrze znajduje się pod adresem:

https://www.gov.pl/documents/1379842/1381036/zalacznik_o_zmianach_w_programie_priorytetowym_czyste_powietrze.pdf/8c284dc3-e675-abc2-7ac7-221b0838d43f

 


Powiat Strzelecki
ul. Jordanowska 2
47-100 Strzelce Opolskie
tel. 77 4401 700
fax 77 4401 701
e-mail:
Statystyka wizyt:
ogółem: 6459754
w tym miesiącu: 70718
dzisiaj: 1077