• TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Posiedzenie Powiatowej Społecznej Rady do Spraw Osób Niepełnosprawnych w Strzelcach Opolskich.

14 marca br. w siedzibie Starostwa Powiatowego w Strzelcach Opolskich odbyło się, kolejne już w tym roku, posiedzenie Powiatowej Społecznej Rady do Spraw Osób Niepełnosprawnych w Strzelcach Opolskich.

 

Do zakresu działania powiatowej Rady należy:

1) inspirowanie przedsięwzięć zmierzających do:

a) integracji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych,

b) realizacji praw osób niepełnosprawnych;

2) opiniowanie projektów powiatowych programów działań na rzecz osób niepełnosprawnych;

3) ocena realizacji programów;

4) opiniowanie projektów uchwał i programów przyjmowanych przez radę powiatu pod kątem ich skutków dla osób niepełnosprawnych.

 

Podczas czwartkowego posiedzenia pozytywnie zaopiniowano  „Roczną informację z realizacji Powiatowego Programu Działań na Rzecz Osób Niepełnosprawnych za rok 2018 z zakresu rehabilitacji społecznej i zawodowej” oraz Zasady przyznawania dofinansowania ze środków PFRON na zadania z zakresu rehabilitacji społecznej i zasad dofinansowania ze środków Powiatu Strzeleckiego zadania z zakresu rehabilitacji społecznej pn. Zaopatrzenie w sprzęt rehabilitacyjny, przedmioty ortopedyczne środki pomocnicze.

Brak opisu obrazka

 

Wersja XML

Powiat Strzelecki
ul. Jordanowska 2
47-100 Strzelce Opolskie
tel. 77 4401 700
fax 77 4401 701
e-mail:
Statystyka wizyt:
ogółem: 6795573
w tym miesiącu: 122717
dzisiaj: 3204