Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

XIX obrady Zgromadzenia Związku Powiatowo-Gminnego „JEDŹ Z NAMI”

Głównym przedmiotem obrad XIX Zgromadzenia Związku Powiatowo-Gminnego „JEDŹ Z NAMI”, które odbyło się 15 marca br. było przyjęcie sprawozdania z działalności Komisji Rewizyjnej w 2018 roku oraz podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia planu pracy Komisji Rewizyjnej w 2019 r. Członkowie Związku podjęli również Uchwałę dotyczącą zmian w statucie Związku, która następnie musi zostać zaopiniowana przez rady gmin wszystkich Członków. W sprawach różnych podjęto dyskusję na temat projektu ustawy o Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej.

Brak opisu obrazka

 

 

Wersja XML