Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Tak to się u nas robi.

26 marca br. Wicestarosta Strzelecki Waldemar Gaida  podczas spotkania w Centrum Nauki i Biznesu w Opolu przedstawił członkom Stowarzyszenia Aglomeracja Opolska sposoby rozwiązania potrzeb komunikacyjnych mieszkańców Powiatu Strzeleckiego na podstawie doświadczeń Związku Powiatowo-Gminnego "Jedź z nami".

Brak opisu obrazka

Wersja XML