Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Milcząca pikieta

Starosta Strzelecki Józef Swaczyna w dniu 2 kwietnia wziął udział w milczącej pikiecie, która odbyła się w Warszawie. Pikieta została zorganizowana przez Związek Powiatów Polskich wspólnie z Ogólnopolskim Związkiem Pracodawców Szpitali Powiatowych pod Ministerstwem Zdrowia.Celem pikiety było podjęcie przez resort działań zmierzających do poprawy sytuacji szpitali powiatowych.

Wersja XML