• TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1-5 - Menu
Menu WWW
BIP

XXV Zgromadzenia Ogólnego Związku Powiatów Polskich

W dniach od 3 do 4 kwietnia Starosta Strzelecki Józef Swaczyna bierze udział w XXV Zgromadzeniu Ogólnym Związku Powiatów Polskich, które odbywa się w Warszawie. Tematami poruszanymi podczas zebrania są m.in.  przedstawienie założeń do programu działania Związku na rok 2019, przedstawienie przez Prezesa Zarządu sprawozdania z wykonania budżetu ZPP za rok 2018, omówienie Strategii Narodowego Funduszu Zdrowia na lata 2019-2023 –wystąpienie Prezesa NFZ. Wręczenie nagród i dyplomów laureatom Ogólnopolskiego Rankingu Gmin i Powiatów za 2018 rok oraz uhonorowań związanych z 20-leciem Związku Powiatów Polskich.

warszawa.jpeg


Powiat Strzelecki
ul. Jordanowska 2
47-100 Strzelce Opolskie
tel. 77 4401 700
fax 77 4401 701
e-mail:
Statystyka wizyt:
ogółem: 6646642
w tym miesiącu: 121421
dzisiaj: 2881