Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Uroczyste wprowadzenie nowego komendanta Policji

W Sali Narad Starostwa Powiatowego w Strzelcach Opolskich, odbyła się uroczysta zbiórka, w związku z powołaniem na stanowisko Komendanta Powiatowego Policji w Strzelcach Opolskich nadkom. Arkadiusza Chętnickiego oraz jego zastępcę podinsp. Jarosława Roszczaka. Panowie komendanci, odebrali z rąk Zastępcy Komendanta Wojewódzkiego Policji w Opolu nadkom. Jacka Baksika, rozkazy o powołaniu na stanowiska. W zbiórce uczestniczyła kadra kierownicza strzeleckiej komendy oraz pracownicy cywilni. Nie zabrakło również przedstawicieli władz samorządowych i służb mundurowych.

Komendant Wojewódzki Policji w Opolu nadinsp. Jarosław Kaleta z dniem 1 maja powołał na stanowisko Komendanta Powiatowego Policji w Strzelcach Opolskich nadkom. Arkadiusza Chętnickiego oraz na stanowisko I Zastępcy Komendanta Powiatowego Policji w Strzelcach Opolskich podinsp. Jarosława Roszczaka. W uroczystym wprowadzeniu nowych komendantów uczestniczył Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji w Opolu nadkom. Jacek Basik.

Nadkom. Arkadiusz Chętnicki, służbę w Policji rozpoczął w 1994 roku w Komisariacie Policji w Ozimku.  W tamtejszej jednostce przeszedł przez pion prewencji oraz kryminalny. Następnie w 2004 roku objął stanowisko kierownika Referatu Dzielnicowych. Od 2006 roku przeszedł do Wydziału do Walki z Korupcją Komendy Wojewódzkiej Policji w Opolu. Nadkom. Arkadiusz Chętnicki Wyższą Szkołę Policji w Szczytnie ukończył w 2008 roku. W 2013 roku był zastępcą, a później Komendantem Komisariatu Policji w Zawadzkiem. Od sierpnia 2016 roku objął stanowisko Zastępcy Komendanta Powiatowego Policji w Strzelcach Opolskich. Teraz na nadkom. Arkadiuszu Chętnickim jako Komendancie Powiatowym Policji w Strzelcach Opolskich, będzie spoczywał obowiązek dbania o bezpieczeństwo w całym powiecie strzeleckim.

Podinsp. Jarosław Roszczak stanowisko Zastępcy Komendanta Powiatowego Policji w Strzelcach Opolskich objął z dniem 16 lutego 2019 roku. Służbę w Policji rozpoczął w 1995 roku w Oddziałach Prewencji we Wrocławiu. Od 1996 roku pełnił służbę w Komisariacie Policji Wrocław Śródmieście. W tamtejszej jednostce przeszedł przez pion prewencji oraz kryminalny. Od 2002 roku przeszedł do Zespołu do walki z przestępczością samochodową Komendy Wojewódzkiej Policji w Opolu. W 2010 roku objął stanowisko eksperta w Zespole do walki z przestępczością przeciwko mieniu. Od grudnia 2015 roku był Zastępcą Naczelnika Wydziału Kryminalnego Komendy Wojewódzkiej Policji w Opolu.

Komendantom gratulujemy i życzymy sukcesów zawodowych

Żródło: KPP Strzelce Opolskie

 

P1010366.jpeg

 

P1010394.jpeg

P1010355.jpeg

Wersja XML