Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

90. urodziny Olgi Żołnierczyk

W dniu swoich „okrągłych” 90. urodzin Jubilatka Pani Olga Żołnierczyk 19 maja przyjmowała powinszowania od najbliższych. Oficjalni goście też pospieszyli z gratulacjami, kwiatami i upominkami. Wśród nich nie zabrakło przedstawicieli władz Gminy i Powiatu Strzeleckiego. W imieniu powiatowego samorządu gratulacje i serdeczne życzenia wraz z koszem wypełnionymi słodyczami przekazywał Janusz Żyłka Członek Zarządu Powiatu Strzeleckiego. Do wszystkich serdecznych życzeń - oby spełniły się jak najszybciej! - dołączamy również swoje: wielu jeszcze jasnych lat, we wspaniałym zdrowiu i jak najmniej trosk!

P1010480.jpeg

Wersja XML