Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Zgromadzenie Związku Powiatowo-Gminnego „JEDŹ Z NAMI”

Głównym przedmiotem obrad XX Zgromadzenia Związku Powiatowo-Gminnego „JEDŹ Z NAMI”, które odbyło się 27 maja br. było przyjęcie Uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Związku sporządzonego na dzień 31 grudnia 2018 roku wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za rok 2018. Przyjęto również Uchwałę w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi Związku Powiatowo-Gminnego „JEDŹ Z NAMI”.

Brak opisu obrazka

Wersja XML