Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

KOMUNIKAT O ZAGROŻENIU UPRAW ROŚLIN - Pszenica ozima

KOMUNIKAT O ZAGROŻENIU UPRAW ROŚLIN

 

Województwo: opolskie

Powiat:  Strzelce Opolskie

Agrofag: Mszyce

Roślina: Pszenica ozima

Data publikacji komunikatu: 06.06.2019 r.

 

Na plantacjach pszenicy ozimej pojawiły się mszyce.

 

Decyzję o sposobie i terminie zwalczania mszyc należy podjąć po przeprowadzeniu obserwacji.

 

Na pszenicy ozimej można spotkać następujące gatunki mszyc: mszycę zbożową, czeremchowo-zbożową, różano-trawową. Mszyca zbożowa żeruje głownie na kłosach, ale także na liściu flagowym. Mszyca czeremchowo-zbożowa zasiedla głównie dolne liście u podstawy źdźbeł, później liście wyżej położone i kłosy. Mszyca różano-trawowa żeruje głównie na najstarszych liściach. Występuje zwykle niezbyt licznie, ma mniejsze znaczenie.

 

Warunki sprzyjające rozwojowi mszyc to:

 

Zabiegi zwalczające przy użyciu środków ochrony roślin wykonuje się  w przypadku przekroczenia progu ekonomicznej szkodliwości tj.:

 

Ograniczyć występowanie mszyc można także poprzez ochronę gatunków organizmów pożytecznych m.in.: biedronek, bzygowatych, złotooków.

Wersja XML