Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Najlepsi pojechali!

Dziś najlepsi uczniowie szkół, dla których organem prowadzącym jest Powiat Strzelecki wraz z opiekunami udali się na wycieczkę do Wrocławia. Zarząd Powiatu Strzeleckiego w ten sposób uhonorował 51 najlepszych uczniów ze szkół: Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych
w Zawadzkiem, Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Strzelcach Opolskich, Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Strzelcach Opolskich oraz Zespołu Placówek Oświatowych w Leśnicy. W programie przewidziano wizytę w Afrykarium, unikatowym na skalę światową oceanarium, zwiedzanie miasta oraz Muzeum Pana Tadeusza.

Brak opisu obrazka

Wersja XML