Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Subregion Kędzierzyńsko-Kozielskielski - przygotowania do realizacji zadań inwestycyjnych

Trwają prace nad przygotowaniem Subregionu Kędzierzyńsko-Kozielskiego do realizacji zadań inwestycyjnych w latach 2014-2020. Dzięki współpracy samorządów subregionu ogłoszono postępowania przetargowe na wykonanie dokumentacji technicznej dla projektów zintegrowanych terytorialnie, czyli takich, które dotyczącą więcej niż jednej gminy lub powiatu i są istotne z punktu widzenia całego miejskiego obszaru funkcjonalnego.

Poniżej znajdują się odnośniki do postępowań przetargowych na wykonanie dokumentacji dla projektów zintegrowanych terytorialnie:

Opracowanie Zintegrowanego Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Subregionu Kędzierzyńsko-Kozielskiego (ZPGN) - II POSTĘPOWANIE

Opracowanie koncepcji budowy zintegrowanej sieci tras i ścieżek rowerowych, biegowych, szlaków kajakowych i jazdy konnej w Subregionie Kędzierzyńsko-Kozielskim

Wykonanie audytów energetycznych obiektów użyteczności publicznej na terenie objętym Subregionalnym Obszarem Funkcjonalnym - w ramach działań - CZYSTE POWIETRZE

Wykonanie dokumentacji technicznej dla 2 zadań inwestycyjnych projektu zintegrowanego pn. „Poprawa dostępności i jakości usług zdrowotnych w Subregionie Kędzierzyńsko – Kozielskim poprzez kompleksową modernizację dwóch szpitali powiatowych wraz z ich wyposażeniem”
 

Opracowanie koncepcji programu funkcjonalno użytkowego dla zadania pn. CENTRUM PIELGRZYMKOWO-REKREACYJNO-TURYSTYCZNEGI- GÓRA ŚW. ANNY.

Obecnie partnerzy Subregionu Kędzierzyńsko-Kozielskiego pracują nad ogłoszeniem kolejnych postępowań związanych z dokumentacją na uzbrojenie terenów inwestycyjnych subregionu oraz remontem dróg powiatowych.

Wersja XML