Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Prośba skierowana do podmiotów zapewnijących specjalistyczną opiekę wyrobów protetycznych.

W związku z działaniami zbrojnymi na terenie wschodniej Ukrainy zwiększyła sie liczba osób poszkodowanych w wyniku operacji antyterrorystycznych. Zgodnie z otrzymaną informacją z Konsulatu Ukrainy w państwie tym znacznie wzrosło zapotrzebowanie na protezy dla osób, które odniosły rany w skutek w.w. działań. Mając powyższe na uwadze w przypadku wystąpienia we wskazanych firmach wolnych zasobów wyrobów protetycznych podmioty te są proszone o kontakt z Konsulatem Generalnym Ukrainy oraz nadesłanie informacji drogą elektroniczną kons@plk.internetdsl.pl lub na fakt Konsulatu 12 429-29-36

Wersja XML